Mari Belajar EPP

Perbandingan Struktur Pembayaran di antara “Normal Rate” dan EPP

Perbandingan adalah berdasarkan kepada faktor:

  1. Minimum payment
  2. Caj interest dari bank selepas bayar minimum payment
  3. Denda akibat terlewat bayar
  4. Baki dalam penyata selepas bank caj interest dan denda lewat bayar
  5. Tempoh untuk langsaikan hutang
Perbandingan: Normal Rate Vs EPP

Perbandingan Struktur Pembayaran: Normal Rate Vs. EPP

Minimum Payment

Formula untuk pengiraan “Minimum Payment” ialah 5% daripada baki tertunggak:

5% x Baki Tertunggak = Minimum Payment

Dengan membuat andaian jumlah keseluruhan hutang yang masih tertunggak (“Outstanding Balance”) sebanyak RM10,000 maka dari segi perbandingan “Minimum Payment” di antara “Normal Rate” berbanding “EPP” adalah:

Minimum Normal Rate:
Keseluruhan hutang RM10,000 adalah tertera dalam penyata, maka “Minimum Payment” adalah 5% daripada keseluruhan hutang yang tertera dalam penyata:

5% x RM10,000 = RM500

Jadi pemegang kad kredit MESTI membayar sekurang-kurangnya RM500 dan ke atas untuk mengelakkan mendapat panggilan dari bank. Sekiranya bayar kurang maka bank akan hubungi pemegang kad kredit dan minta cukupkan bayaran (“top-up”) sehingga cukup RM500 bayaran “Minimum Payment” pada bulan tersebut.

Minimum dalam EPP:
Jumlah keseluruhan hutang RM10,000 adalah dibahagikan kepada tempoh keseluruhan untuk pembayaran “installment” terlebih dahulu, dan dengan andaian tempoh “installment” adalah selama 36 bulan, maka

RM10,000 / 36 bulan =  RM277.78

Ini bermaksud, bank akan masukkan amount RM277.78 pada setiap bulan ke dalam penyata selama 36 bulan. Bank tidak masukkan keseluruhan RM10,000 terus ke dalam penyata.

Oleh kerana hanya RM277.78 sahaja yang bank caj masuk ke dalam penyata maka “Minimum Payment” adalah berdasarkan kepada amount yang nampak dalam penyata sahaja iaitu:

5% x RM277.78 = RM13.89

cuma sekarang ini bank bagi syarat sama ada bayar sekurang-kurangnya RM50 atau 5% daripada keseluruhan hutang, maka pemilik kad kredit tidak boleh bayar RM13.89 tapi boleh lah membayar RM50 sekiranya kekurangan wang pada satu-satu bulan tersebut. Untuk mengelakkan daripada mendapat panggilan dari bank maka pemilik kad kredit ini pun bayar RM50 pada bulan tersebut.

bersambung…