Rendahkan “Minimum Payment” melalui EPP

Rendahkan Minimum Payment melalui EPP?

Minimum Payment Di bawah adalah jadual perbandingan struktur pembayaran di antara ‘Normal Rate’ yang biasa digunakan oleh bank dan juga EPP yang ditawarkan oleh Ezpayment Solution.

“Normal Rate” bermaksud kaedah konvensional yang biasa digunakan oleh bank yang semua
pemegang kad kredit di Malaysia sedang gunakan sekarang)

EPP atau lebih dikenali sebagai “installment” ialah kaedah pembayaran secara beransur-ansur
mengikut tempoh dan juga bayaran bulanan yang telah ditetapkan.

Saya akan tunjukkan bagaimana minimum payment kad kredit dapat direndahkan dalam EPP berbanding secara normal.

Untuk contoh ini saya akan tunjukkan bagaimana minimum payment daripada RM500 dapat diturunkan kepada RM50 sahaja!

Perbandingan: Normal Rate Vs EPP

Perbandingan Struktur Pembayaran: Normal Rate Vs. EPP

Minimum Payment

Jadual perbandingan bayaran minimum payment 'Normal Rate' Vs EPP

Perbandingan Pembayaran Minimum Payment Normal Rate Vs EPP

Formula untuk pengiraan “Minimum Payment” ialah 5% daripada baki tertunggak:

5% x Baki Tertunggak = Minimum Payment

Andaikan “Outstanding Balance” adalah sebanyak RM10,000. Sekarang bandingkan “Minimum Payment” di antara “Normal Rate” berbanding “EPP”.

Minimum Payment dalam Normal Rate:

Minimum Payment di dalam pengiraan kadar normal

Minimum Payment di dalam pengiraan kadar normal

RM10,000 adalah ‘Outstanding Balance’ yang tertera dalam penyata. “Minimum Payment” adalah 5% daripada ‘Outstanding Balance’. Formula untuk kira ‘Minimum Payment’ adalah 5% x RM10,000 = RM500

Pemegang kad kredit MESTI bayar sekurang-kurangnya RM500.

Minimum Payment dalam EPP:

Pengiraan untuk minimum payment secara EPP

Minimum Payment dapat direndahkan melalui kaedah EPP

Dalam pengiraan EPP, ‘Outstanding Balance’ RM10,000 dibahagikan kepada tempoh “installment” terlebih dahulu. Andaikan tempoh “installment” adalah 36 bulan, maka RM10,000 / 36 bulan =  RM277.78

Ini bermaksud, bank akan masukkan amount RM277.78 pada setiap bulan ke dalam penyata selama 36 bulan. Melalui kaedah EPP bank tidak masukkan keseluruhan RM10,000 terus ke dalam penyata.

Oleh kerana hanya RM277.78 sahaja yang bank caj masuk ke dalam penyata maka “Minimum Payment” adalah berdasarkan kepada amount yang nampak dalam penyata sahaja iaitu:

5% x RM277.78 = RM13.89

Dalam kes di atas pemilik kad kredit tidak boleh bayar RM13.89 tapi boleh lah membayar RM50 sekiranya kekurangan wang pada bulan tersebut.

Seorang yang berhutang kad kredit hendaklah membayar sepenuhnya hutang atau dibolehkan membayar "Minimum Payment".

"Minimum Payment" adalah sama ada paling minima RM50 atau 5% daripada keseluruhan hutang mengikut yang mana lebih tinggi.

Layari website EzPayment2U atau hubungi Ezpayment Solution (SA0301460-W) di 019-3355399 untuk maklumat lanjut.