Interest Bank Vs Caj Perkhidmatan EPP

You are here:
< Back

Perbandingan kadar interest bank berbanding caj perkhidmatan EPP

12 Bulan

Interest bank:
Kadar Tahunan: 18%
Kadar Bulanan: 1.5% sebulan 

Caj Perkhidmatan EPP:
Kadar tahunan di antara 16% ~ 17%
Kadar bulanan di antara 1.3% ~ 1.4% sebulan

Penjimatan: 1% ~ 2% setahun

24 Bulan

Interest bank:
Kadar Tahunan: 36%
Kadar Bulanan: 1.5% sebulan 

Caj Perkhidmatan EPP:
Kadar tahunan di antara 22% ~ 24%
Kadar bulanan di antara 0.9% ~ 1% sebulan

Penjimatan: 12% ~ 14% setahun

36 Bulan

Interest bank:
Kadar Tahunan: 54%
Kadar Bulanan: 1.5% sebulan 

Caj Perkhidmatan EPP
Kadar tahunan di antara 27% ~ 30%
Kadar bulanan di antara 0.75% ~ 0.83% sebulan

Penjimatan: 24% ~ 27% setahun

  • Caj perkhidmatan EPP yang dikenakan adalah berbeza di antara bank dan berubah dari semasa ke semasa tertakluk kepada bank.
  • Caj perkhidmatan EPP yang yang ditunjukkan di sini sudah termasuk segala kos-kos yang terlibat seperti GST, SST, bayaran kepada bank dan upah kepada consultant EPP. Tiada lagi penambahan dari segi kos-kos lain. 
  • Tiada ‘hidden charges’ dari syarikat kepada pemegang kad kredit selain daripada caj yang ditunjukkan.
  • Caj perkhidmatan adalah dikenakan sekali sahaja dan tiada caj berkala – ‘one time payment’.
  • Caj perkhidmatan boleh dilihat dalam proposal yang disediakan oleh Consultant EPP selepas pemegang kad kredit memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk membuat pengiraan.