EzPayment2U - 0% Interest Installment - Easy Cash Easy Payment

| Muka Depan | Muat Turun Keterangan Lanjut (pdf) | Normal Rate Vs. EPP | Contoh Formula Pengiraan | Borang Cash Withdrawal / Restructure Kad Kredit | Soalan Lazim |

 

Perunding EPP: Sufian
Mobile: 019-3355399
Office: 03-89275399

 

  Borang 'Restructure' Kad Kredit Melalui Easy Payment Plan (EPP) EzPayment2U

Perkara: *

Jumlah bilangan kesemua kad kredit yang dimiliki *:

Maklumat Peribadi
Nama penuh *  
Nombor kad pengenalan *  
Nombor handphone *   Nombor telefon rumah / pejabat  
Alamat *
E-mail Address: *
Yahoo Messenger (YM) ID:  Facebook:

Maklumat Kad Kredit 1  

Nama bank *  
Status aktif kad kredit 1 *

Masih Aktif
Tidak Aktif
Temporary blocked
Blacklisted
   
Status pemilikan kad kredit 1 *

Principal

Supplement
   
   
Jumlah baki tunggakan (Outstanding Balance) terkini kad kredit 1 *
Jumlah Credit Limit kad kredit 1 yang diberikan oleh bank *
Jumlah baki Credit Limit kad kredit 1 yang tinggal *
Bayaran minimum setiap bulan kad kredit 1 *
Maklumat Kad Kredit 2 (Jika Ada)   
Nama bank kad kredit 2 *  
Status aktif kad kredit 2 *

Masih Aktif
Tidak Aktif
Temporary blocked
Blacklisted
   
Status pemilikan kad kredit 2 *

Principal

Supplement
   
   
Jumlah baki tunggakan (Outstanding Balance) terkini kad kredit 2 *
Jumlah Credit Limit kad kredit 2 yang diberikan oleh bank *
Jumlah baki Credit Limit kad kredit 2 yang tinggal *
Bayaran minimum setiap bulan kad kredit 2 *
Maklumat Kad Kredit 3 (Jika Ada)   
Nama bank kad kredit 3 *  
Status aktif kad kredit 3 *

Masih Aktif
Tidak Aktif
Temporary blocked
Blacklisted
   
Status pemilikan kad kredit 3 *

Principal

Supplement
   
   
Jumlah baki tunggakan (Outstanding Balance) terkini kad kredit 3 *
Jumlah Credit Limit kad kredit 3 yang diberikan oleh bank *
Jumlah baki Credit Limit kad kredit 3 yang tinggal *
Bayaran minimum setiap bulan kad kredit 3 *

Maklumat Kad Kredit 4 (Jika Ada)   

Nama bank kad kredit 4 *  
Status aktif kad kredit 4 *

Masih Aktif
Tidak Aktif
Temporary blocked
Blacklisted
   
Status pemilikan kad kredit 4 *

Principal

Supplement
   
   
Jumlah baki tunggakan (Outstanding Balance) terkini kad kredit 4 *
Jumlah Credit Limit kad kredit 4 yang diberikan oleh bank *
Jumlah baki Credit Limit kad kredit 4 yang tinggal *
Bayaran minimum setiap bulan kad kredit 4 *
Maklumat Kad Kredit 5 (Jika Ada)   
Nama bank kad kredit 5 *  
Status aktif kad kredit 5 *

Masih Aktif
Tidak Aktif
Temporary blocked
Blacklisted
   
Status pemilikan kad kredit 5 *

Principal

Supplement
   
   
Jumlah baki tunggakan (Outstanding Balance) terkini kad kredit 5 *
Jumlah Credit Limit kad kredit 5 yang diberikan oleh bank *
Jumlah baki Credit Limit kad kredit 5 yang tinggal *
Bayaran minimum setiap bulan kad kredit 5 *

Saya mengakui akan kebenaran segala maklumat yang telah diberikan di atas dan faham akibat salah memberi maklumat di atas boleh menyebabkan saranan dan cadangan yang salah juga dari pihak EzPayment2U*

* Mesti Di isi Contact form by myContactForm.com