Kami ingin bantu anda bebas hutang secepat mungkin

Hutang anda selesai dalam hanya 1 bulan.

Perkhidmatan kami PERCUMA untuk anda.

PERCUMA , TANPA UP FRONT , TIADA BAYARAN KEMUDIAN , TIADA YURAN KEAHLIAN

Hutang anda kami bayarkan

Hutang-hutang anda akan kami bayarkan terlebih dahulu.

Anda akan dapati semua hutang-hutang lapok anda sudah tiada lagi dalam tempoh 1 bulan.

Anda diberikan kondominium mewah secara percuma.

Hutang-hutang anda semua kami tukar jadi aset hartanah.

Hartanah ini adalah 100% hak milik anda sepenuhnya.

Hartanah ini adalah berupa kondominium mewah yang lengkap dengan kemudahan seperti gym, kolam renang, mini theatre dan sistem keselamatan menyeluruh.

Lokasi hartanah ini berhampiran dengan kawasan komersial seperti bank, pasaraya dan pejabat dan kemudahan asas seperti stesen LRT / MRT supaya dapat disewakan dan dijual dengan mudah.

Pendapatan pasif untuk anda setiap bulan

Selepas 1 bulan anda sudah tidak ada lagi hutang dan anda boleh tumpukan perhatian untuk jana keuntungan melalui hartanah.

Harga rumah akan terus meningkat sampai satu masa yang anda boleh jual rumah tersebut dan dapat keuntungan.

Sementara menunggu harga rumah terus meningkat untuk dijual anda boleh sewakan dahulu rumah tersebut untuk dapatkan keuntungan pasif secara bulanan.

Anda akan diberikan duit tunai

Anda juga akan diberikan tunai selain daripada rumah yang berupa kondominium mewah.

Sebahagian tunai ini anda boleh gunakan untuk uruskan hartanah, sebahagian lagi anda boleh laburkan untuk jana lebih banyak keuntungan dan sebahagian lagi anda boleh gunakan untuk keperluan peribadi.

Kami bantu anda uruskan hartanah

Anda tak perlu risau jika tidak mahir menguruskan hartanah kerana kami akan bantu anda uruskan semuanya dari mula dapatkan rumah sehingga lah rumah anda dijual. 

Anda tak perlu bayar apa-apa kerana perkhidmatan ini adalah percuma.

Anda tak perlu bayar apa-apa

Perkhidmatan kami dari mula sehingga ke akhirnya adalah percuma dan anda tak perlu bayar apa-apa.

Tiada up front, tiada bayar kemudian, tiada yuran keahlian, 100% percuma.

Kami tidak ambil keuntungan dari pelanggan kami kerana kami ada cara untuk dapatkan keuntungan daripada pihak yang kami berurusan untuk uruskan kes anda.

PERCUMA , TANPA UP FRONT , TIADA BAYARAN KEMUDIAN , TIADA YURAN KEAHLIAN

Aliran tunai bulanan anda bertambah baik

Selepas mengikuti program kami maka anda sudah tiada hutang lagi yang hendak dibayar. Oleh itu anda akan dapat lebih banyak aliran wang tunai masuk ke dalam simpanan tunai anda.

Setiap bulan pula anda akan terima pendapatan dari sewaan rumah dan pulangan pelaburan.

Sekarang anda boleh gunakan duit lebihan daripada gaji anda yang anda terima setiap bulan dengan sebaik mungkin. 

Anda berurusan dengan entiti yang sah dan patuh syariah

Kes anda adalah diuruskan oleh badan professional yang bertauliah dan berlesen serta patuh syariah.

Syarat permohonan

Cara mohon

Buat masa ini kami hanya perlukan slip gaji sahaja untuk kami buat penilaian asas terlebih dahulu.

Apa kata mereka?

Hubungi Agent

Agent: Sophy Sufian
Ezpayment Solution (SA0301460-W)

Tel: 019-3355 399 / 011-6523 2344 / 011-5691 9088
Putrajaya / Puchong